Start / Företagare / Miljöfarlig verksamhet / Kemikaliehantering

Kemikaliehantering

Inom de flesta miljöfarliga verksamheter hanteras och används kemikalier som är hälso- och miljöfarliga. Du som användare måste därför känna till riskerna med de olika kemikalierna och skydda dig och miljön för onödig exponering.

Använd och hantera kemikalier på ett säkert sätt

För att kunna använda och hantera dina kemikalier på ett säkert sätt måste du ha kunskap om de kemikalier som används. Tack vare märkningen med faropiktogram/farosymboler får du en översiktlig vägledning om vilka risker kemikalierna har. För de kemikalier som har faropiktogram/farosymboler ska det finnas säkerhetsdatablad med gedigen information om risker, skyddsåtgärder m.m. Ha alltid uppdaterade säkerhetsdatablad i nära anslutning till där kemikalierna hanteras.

Läs vårt informationsblad där det bl.a. finns anvisningar för hur kemikalier ska hanteras för att undvika onödig spridning till miljön. 

Produktvalsprincipen gäller alltid

I miljöbalken finns produktvalsprincipen. Den innebär att kemiska produkter som kan vara farliga för hälsan eller miljön ska bytas ut om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Produktvalsprincipen gäller alltid för både privatpersoner och om du driver en verksamhet.    

För att göra det lättare att byta farliga kemiska produkter mot mer skonsamma och miljöanpassade produkter kan du ha nytta av Kemikalieinspektionens (KEMI) webbaserade databaser. Dessa hitttar du på KEMI:s hemsida.

I Prioriteringsguiden (PRIO) kan du söka på ämnen och få information om dess effekter på hälsa och miljö och utifrån detta göra riskvärderingar och prioriteringar.

I Produktregistret kan du få information om kemiska produkter och biotekniska organismer.

REACH – EU:s kemikalielagstiftning

REACH (svensk översättning Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) är en EG-förordning som trädde ikraft den 1 juni 2007. Arbetet med REACH leds från EU:s kemikaliemyndighet ECHA i Helsingfors.

REACH grundar sig på att tillverkare, importörer och användare ska ansvara för att de kemiska ämnen som tillverkas, släpps ut på marknaden och används inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. För mer information om REACH och det senaste på kemikalieområdet rekommenderar vi Kemikalieinspektionens hemsida.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-24