Köldmedier

Årsrapport för föregående år ska senast den 31 mars varje år skickas in till Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor om anläggningen är rapporteringskyldig. Rapporten skickas via post till: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor eller via e-post till: miljokontoret@srmh.se .

Köldmedier

Köldmedier, s k f-gaser (fluorerade växthusgaser) finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser. Begreppet stark växthusgas innebär att gasen bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Köldmedier kan också innehålla ozonnedbrytande föreningar. Dessa bidrar till uttunning av jordens skyddande ozonlager.

 Kontroll och inrapportering

För att minimera läckage av köldmedier finns därför lagstiftning som ska reglera hur kontroll och inrapportering ska ske. Om du är operatör (t ex fastighetsägare eller brukare) för en anläggning med köldmedier har du huvudansvaret för att lagstiftningen följs.

 Har du en anläggning/aggregat (kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump) som innehåller köldmedium ska den regelbundet kontrolleras av ett ackrediterat företag. Årsrapport för föregående år ska senast den 31 mars varje år skickas in till Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor om anläggningen är rapporteringskyldig. Kontakta det företag som utför läckagekontroller hos er för att veta om er anläggning är rapporteringsskyldig. Om årsrapport inte inkommer till oss i tid riskerar ni att drabbas av miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Kravet på återkommande kontroll gäller för de aggregat vars köldmediemängd motsvarar 5 ton CO2e eller mer. Detta medför att vanliga kylar, frysar eller värmepumpar i lägenheter och villor vanligtvis inte behöver kontrolleras. Inrapportering till Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor ska göras om anläggningen motsvarar minst 14 ton CO2e. Läs mer om detta i länk till höger.

 Installation av ny utrustning

När ny utrustning som innehåller motsvarande minst 14 CO2e köldmedium ska installeras, ska operatören anmäla det till oss i god tid före installationen. Anmälan ska också göras om konvertering av köldmedietyp görs.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-09-10