Start / Företagare / Miljöfarlig verksamhet / Länshållningsvatten

Länshållningsvatten

I samband med bygg- och exploateringsprojekt (sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet) kan vatten ansamlas i gropar och schakt, t.ex. regnvatten, inläckande grundvatten eller processvatten. Vattnet kallas länshållningsvatten. Vattnet behöver tas omhand och avledas då det kan innehålla föroreningar. 

Avledning av länshållningsvatten ska anmälas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Kontakta oss för mer information. Du kan beställa informationsblad och anmälningsblankett från oss.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2022-05-18