Tandvård

Tandvårdsverksamheter som hanterar miljö- och hälsofarliga kemikalier och farligt avfall får regelbundna besök. Vid besöken kontrollerar vi bl.a. hur  amalgamavskiljarna sköts och hur avfallet tas omhand.

Tandläkarstol

Inom Käppalverkets upptagningsområde finns en policy för miljökrav på tandvårdsverksamheter. Du hittar policyn i högerspalten, liksom information om hur riskerna med legionella i tandvården kan minskas.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-25