Start / Företagare / Olyckor och utsläpp

Olyckor och utsläpp

Vid olyckor med utsläpp inom Täby och Vaxholm involveras miljö- och hälsoskyddskontoret genom sin roll som tillsynsmyndighet. Kontoret har alltså inga utryckningsresurser och har inte heller dygnet runt jour. Kontoret kontaktas kontorstid på tel 08-578 663 00. Vid allvarliga olyckor under icke kontorstid går kontaktvägen till miljökontoret genom räddningstjänsten.

Olyckor där akut insats kan vara nödvändig, ring 112.

   Dieselutsläpp

Låt personalen på larmcentralen (112) bedöma om en akut insats är nödvändig! Direkt efter att 112 (larmcentralen) kontaktats ska du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Alla som känner till förorenade områden har en skyldighet att upplysa tillsynsmyndigheten (miljö- och hälsoskyddskontoret) om föroreningen. Innan ett förorenat område tas omhand (efterbehandlas) ska en anmälan om detta lämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Använd länken i högerspalten för att läsa mer om vad som gäller för förorenade områden.  

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-25