Start / Företagare / Skolor, förskolor och barnomsorg

Skolor, förskolor och barnomsorg

Ska du starta och driva en skola, förskola, öppen förskola eller fritidshem? Då ska du skriftligen anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd innan verksamheten startar och lokalen tas i bruk. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Glöm inte att skicka ditt egenkontrollprogram med anmälan!

Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, t.ex. bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.
 
Om du tillagar eller serverar livsmedel i din verksamhet finns särskilda regler för detta, läs mer under rubriken Livsmedelsverksamhet.

Under 2014 kommer Miljöstyrningsrådet att arbeta med att ta fram kriterier för upphandling i förskolan så att de som köper in saker till förskolor kan få råd om varor och hur de kan ställa krav vid inköp. Projektet går under namnet "Giftfri förskola".

Förskoleinteriör

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-01-22