Start / Företagare / Skolor, förskolor och barnomsorg

Skolor, förskolor och barnomsorg

Ska du starta och driva en skola, förskola, öppen förskola eller fritidshem? Då ska du skriftligen anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd innan verksamheten startar och lokalen tas i bruk. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Glöm inte att skicka ditt egenkontrollprogram med anmälan!

Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, t.ex. bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.
 
Om du tillagar eller serverar livsmedel i din verksamhet finns särskilda regler för detta, läs mer under rubriken Livsmedelsverksamhet.

Egenkontroll

Miljöbalken ställer vissa formella krav på vad som ska ingå i skolors och förskolors egenkontroll. Din verksamhet ska ha en fast och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som omfattas av miljöbalken - vem ansvarar för vad. Det ska finnas skriftliga rutiner bl.a. för kontroll av  inomhusmiljön och hantering av avfall samt finnas dokumenterade uppgifter om de kemikalier som används i verksamheten. Dokument som visar att ni arbetar med dessa frågor granskar vi när vi inspekterar lokalerna och verksamheten.

Nedan är exempel på skriftliga rutiner som ska finnas i ditt egenkontrollprogram:

  • rutiner för hygien, rengöring och städning
  • rutiner för underhåll av inredning och utrustning
  • rutiner för bedömning av risker som kan uppkomma i verksamheten
  • förteckning på de kemiska produkter - rengöringsmedel, tvättmedel som används.

Pedagogisk omsorg - familjedaghem

Om du driver ett familjedaghem/pedagogisk omsorg är det viktigt för dig att känna till vilka risker som kan finnas i din verksamhet. För att minska smittspridning och allergier är en god inomhusmiljö viktig. Bra ventilation, städning och hygienrutiner är nödvändigt för att barnen ska må bra. Lagar eller serverar du mat ska du känna till vilka risker som finns.

Inomhusmiljö

  • För att få en god inomhusmiljö är det viktigt med bra luftväxling. Att ventilationen är bra då flera barn och vuxna vistas inne samtidigt är nödvändigt. Du hittar mer information om detta i högerspalten.
  • Hygien vid blöjbyten, rutiner för spritning m.m. är en viktig del i er vardag för att förhindra smittspridning. Du hittar mer information om detta i högerspalten.
  • Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som inte syns eller känns men som kan orsaka lungcancer. Vi uppmanar alla att mäta halterna i sitt hus för att kontrollera att de är under 200 Bq/m3. Du kan beställa radonmätdosor via oss.  

Livsmedel

  • Ni ska vara registrerade enligt livsmedelslagstiftningen. För er som inte är registrerade finns anmälningsblankett att tillgå i högra spalten på denna sida.
  • Vad som bör finnas med i era rutiner för egenkontroll när det gäller livsmedel hittar ni i länken i högra spalten på denna sida. Vissa av rubrikerna kanske inte stämmer på er verksamhet men då kan ni hoppa över det.
  • Vikten av handtvättrutiner (även för barnen) kan inte nog poängteras, i vissa fall bör även spritning ske. Det är även olämpligt att ha djur där livsmedel hanteras.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor!
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-09-10