Start / Företagare / Solarier

Solarier

Ska du starta eller driva ett solarium? Då ska du skriftligen anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd så att vi kan inspektera lokalen och verksamheten. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att du gjort din anmälan.

Förändrar du verksamheten genom att t.ex. bygga om eller bygger till befintliga lokaler ska du anmäla det till oss. Ett exempel på en förändring som du ska anmäla till oss är när ett större rum görs om till flera mindre rum och ventilationen påverkas.

Råd från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) till de som använder solarium ska finnas uppsatta intill varje solarium. I högerspalten finns en länk till SSM:s råd. Råden är utformade som en affisch/plansch och kan beställas från SSM. Läs gärna mer om vilka andra krav vi ställer på solarier i vårt informationsblad. 

Egenkontroll på solarium

Miljöbalken ställer ett formellt krav på egenkontrollen vilket innebär att du ska ha en skriven plan med rutiner som förebygger de olägenheter för människors hälsa och miljön som din verksamheten kan orsaka. Detta innebär t.ex. att:

  • Det ska finnas en dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som omfattas av strålskyddslagen och miljöbalken - vem ansvarar för vad i solariet?
  • Du ska ha skriftliga rutiner för kontroll och byte av solarierören.
  • Du ska göra regelbundna kontroller av inomhusmiljön och ha skriftliga rutiner för städning.
  • Det ska finnas skriftliga uppgifter om de kemikalier som används i verksamheten.

Dessa dokument granskar vi när vi inspekterar verksamheten och lokalerna.

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på solarier

Strålsäkerhetsmyndigheten är den centrala myndigheten som fastställer vilka krav som ska ställas solarieverksamheter i Sverige. När vi inspekterar ditt solarium kontrollerar vi att du följer dessa krav och att du har rutiner för hygien och funktionskontroll av solariebäddarna samt rätt information om solarieanvändning.

Exempel på krav:

  • Solariet ska vara av UV-Typ 3 - märkning ska finnas på solariet
  • Extra tidsmekanism - dubbelt tidur ska finnas vid varje bädd
  • Information om och varning för UV-strålning ska finnas
  • Exponeringsschema och anvisningar för användande ska finnas


Läs mer om egenkontroll och övriga krav på solarieverksamheter i informationsbladen och på SSM:s hemsida. Se länkarna till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-01-22