Start / Företagare / Solarier

Solarier

Ska du starta eller driva ett solarium? Då ska du skriftligen anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd så att vi kan inspektera lokalen och verksamheten. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att du gjort din anmälan.

Förändrar du verksamheten genom att t.ex. bygga om eller bygger till befintliga lokaler ska du anmäla det till oss. Ett exempel på en förändring som du ska anmäla till oss är när ett större rum görs om till flera mindre rum och ventilationen påverkas.

Råd från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) till de som använder solarium ska finnas uppsatta intill varje solarium. I högerspalten finns en länk till SSM:s råd. Råden är utformade som en affisch/plansch och kan beställas från SSM. Läs gärna mer om vilka andra krav vi ställer på solarier i vårt informationsblad. 

Egenkontroll på solarium

Miljöbalken ställer ett formellt krav på egenkontrollen vilket innebär att du ska ha en skriven plan med rutiner som förebygger de olägenheter för människors hälsa och miljön som din verksamhet kan orsaka. Detta gäller för verksamheten:

  • Fr. o m 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. På bemannade solarier ska rutiner finnas för att kontrollera åldersgränsen på kunderna. I obemannade solarier ska teknisk lösning finnas som säkerställer att åldersgränsen följs.
  • I verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten får det inte tillhandahållas eller förmedlas kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före solariebestrålningen och som kan förstärka den ultravioletta strålningens verkningar.
  • I obemannade solarier är längsta tillåtna soltid 15 minuter.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängligt.
  • SSM:s affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska minst ha format A3 och vara placerat så att de är väl synligt och så att texten är läslig för den som ska använda solariet.
  • Solariet ska vara av UV-Typ 3 - märkning ska finnas på solariet
  • Extra tidsmekanism - dubbelt tidur ska finnas vid varje bädd
  • Information om och varning för UV-strålning ska finnas
  • Exponeringsschema och anvisningar för användande ska finnas.

 

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på solarier

Strålsäkerhetsmyndigheten är den centrala myndigheten som fastställer vilka krav som ska ställas på solarieverksamheter i Sverige. När vi inspekterar ditt solarium kontrollerar vi att du följer dessa krav och att du har rutiner för hygien och funktionskontroll av solariebäddarna samt rätt information om solarieanvändning.

Läs mer om egenkontroll och övriga krav på solarieverksamheter i informationsbladen och på SSM:s hemsida. Se länkarna till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-23