Start / Företagare / Tobak och Folköl

Tobak och Folköl

All försäljning av tobak och folköl ska anmälas till kommunen där försäljningen sker.
I Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna och Lidingö görs anmälan till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH), Tillståndsgruppen.

TOBAK

Anmälan

All försäljning av tobak ska anmälas till kommunen där försäljningen sker. I samband med anmälan ska även ett egenkontrollprogram skickas med.

Avgift

Fast avgift för återkommande tillsyn tas ut med 3 125 kr per år och försäljningsställe.
Om ett försäljningsställe även tillhandahåller minst en av nedan listade produkter är den fasta tillsynsavgiften 2 500 kr.

Receptfria läkemedel
Folköl utan stadigvarande serveringstillstånd

Regler för tobaksförsäljning

  • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte kommer langas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Reklam för tobak är förbjudet. Undantag är inne i affären vid tobaken där det får sitta en liten informationsskylt med till exempel pris.
  • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
  • Tobaksvarorna som du säljer i din butik måste vara märkta på rätt sätt. Bland annat måste de vara märkta med svensk varningstext.

Egenkontroll

Vid försäljning av tobak är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram. 
I samband med anmälan ska egenkontrollprogrammet skickas in till tillståndsenheten.

FOLKÖL

Folköl är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol.

Anmälan
Den som bedriver detaljhandel med folköl är enligt alkohollagen skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljningen bedrivs. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas. I samband med anmälan ska även ett egenkontrollprogram skickas med.

För att få bedriva försäljning av folköl måste du ha fyllt 20 år och affären ska vara registrerad eller godkänt av kommunen för hantering av matvaror. Du ska sälja ett varierat och omfattande utbud av matvaror. Vid servering av folköl ska lagad mat finnas att tillgå.

Avgift

Fast avgift för återkommande tillsyn tas ut med 3 125 kr per år och försäljningsställe.
Om ett försäljningsställe även tillhandahåller minst en av nedan listade produkter är den fasta tillsynsavgiften 2 500kr.

Tobak

Receptfria läkemedel

Regler för folkölsförsäljning

  • Du måste vara säker på att personen som köper folköl är minst 18 år och att folkölen inte kommer langas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Kan kunden inte uppvisa legitimation ska försäljning inte ske.
  • Öl får inte lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Egenkontroll

Vid försäljning av folköl är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram.
I samband med anmälan ska egenkontrollprogrammet skickas in till SRMH.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-03-11