Start / Företagare / Tobak

Tobak

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. I Täby, Vaxholm, Vallentuna, Norrtälje och Lidingö söks tillstånd hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor(SRMH). 

Ansökan

Du ansöker enklast genom att använda våra e-tjänster. Länk till e-tjänsterna finns i högerspalten.

I menyn till höger finns även blanketter för att ansöka om tillstånd att sälja tobak. Använd blanketten för detaljhandel om du ska sälja till privatpersoner.

Anmäl om du ska upphöra med tobaksförsäljning

Om du inte tänker fortsätta sälja tobaksprodukter ska du meddela oss. Du kan anmäla om upphörd försäljning i e-tjänsten eller genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om upphörande av föräljning som finns i menyn till höger.

Avgift

Avgift för att ansöka om försäljningstillstånd är 8 750 kr. Avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Regler för tobaksförsäljning

  • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte kommer langas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Reklam för tobak är förbjudet. Undantag är inne i affären vid tobaken där det får sitta en liten informationsskylt med till exempel pris.
  • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
  • Tobaksvarorna som du säljer i din butik måste vara märkta på rätt sätt. Bland annat måste de vara märkta med svensk varningstext.

 

Egenkontroll

Vid försäljning av tobak är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram. 
I samband med ansökan ska egenkontrollprogrammet skickas in till tillståndsenheten.

Rökfria utemiljöer

I och med den nya lagen blir det även förbjudet att röka utanför entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Det innebär att det blir förbjudet att röka utanför entréerna till era försäljningsställen.

Det är ägaren eller den som på annan grund disponerar över en lokal, utrymme eller område utomhus som är ansvarig för att förbudet efterlevs.

Ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten får denne avvisas. Askkoppar inom de rökfria områdena ska tas bort.

Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avlägsna personer. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-07-01