Start / Invånare

Invånare

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) arbetar på uppdrag av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Nämnden ansvarar för tillsyn inom Vaxholm och Täby gällande livsmedel, miljö- och hälsoskydd och alkoholservering. Livsmedelstillsyn utförs även på uppdrag av Norrtälje kommun. SRMH sköter även handläggning och tillsyn av serveringstillstånd i Norrtälje, Vallentuna och Lidingö.

SRMH arbetar med information och kontroll och ser till att lagar och förordningar inom nämndens tillsynsområden följs. Exempel på verksamheter som SRMH bedriver tillsyn på är restauranger, livsmedelsbutiker, förskolor, skolor, bassängbad, enskilda avlopp, miljöfarliga verksamheter.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-04