Start / Invånare / Avfall / Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Kompostera så mycket som möjligt av ditt trädgårdsavfall. Det är bra för trädgården och miljön. Läs mer om kompostering här.

Hämtning av trädgårdsavfall eller lämna själv

Bor du i Täby kan du få trädgårdsavfallet hämtat av kommunens entreprenör, läs mer om detta i länken till höger. Avfall från trädgården kan också köras på egen hand till Hagby avfallsanläggning.

Bor du i Vaxholm kan du utan kostnad lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen på Eriksövägen. Jord, sand, grus, stubbar m.m. går inte att lämna där. Det kan du istället lämna mot en avgift på SÖRAB:s anläggningar eller beställa hämtning från en valfri entreprenör. 

Eldning av trädgårdsavfall

I Täby får du inte elda trädgårdsavfall i detaljplanelagt område under perioden 1 maj - 30 september.

I Vaxholm är det förbjudet att elda trädgårdsavfall mellan den 2 maj och den 30 september i detaljplanelagda områden.

Innan du eldar ska du kontakta brandförsvaret för att kontrollera att inte eldningsförbud råder. Se länken i högerspalten.

När du eldar får du bara elda torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar. Gräs och löv ger upphov till störande rök och får inte eldas.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-03