Start / Invånare / Avfall / Kompostering

Kompostering

Kompostering kan ses som en form av återvinning. Ett enkelt sätt att ta tillvara näringsämnen och humusämnen ur det organiska avfallet och återföra det som jordförbättring i trädgårdsland och odlingar. Samtidigt minskar mängden avfall. 

Kompostering av köksavfall i Vaxholm

Om du bor i Vaxholm och vill kompostera köksavfall ska du anmäla din kompost till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Blankett för anmälan hittar du här till höger. 

Om du komposterar gör du en positiv insats för miljön. Vissa möjligheter finns till förlängt hämtningsintervall för resterande brännbart avfall om allt matavfall komposteras.

Vid kompostering av köksavfall krävs en isolerad och skadedjurssäker behållare, läs mer under länken kompostering av köksavfall här till höger.

Kompostering av köksavfall i Täby

Om du bor i Täby och vill kompostera köksavfall ska du anmäla din kompost till avfallsansvarig nämnd på kommunen. Läs mer på Täby kommuns hemsida. Se länk till höger.

Kompostering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att kompostera trädgårdsavfall behövs ingen anmälan.

Trädgårdsavfall ska i första hand omhändertas på den egna fastigheten genom kompostering. Trädgårdsavfall kan också köras till en återvinningscentral eller hämtas av kommunens avfallsentreprenör. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall på annan mark.

Kompostering av latrin och slam

Latrin kan komposteras eller hanteras i förmultningstoalett. Även avloppsslam får komposteras. Ansökan om tillstånd ska göras till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Att kompostera latrin är inte svårt, men det krävs intresse och vissa kunskaper. Det blir lättare att kompostera om man kompletterar sin toalett med en urinavskiljare. Urin leds då till urintank/behållare som regelbundet ska, om det är möjligt, tömmas och spridas på fastigheten enligt anvisningar från miljökontoret, eller tömmas och omhändertas genom kommunens försorg, läs mer under länken latrinkompost här till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-06-03