Start / Invånare / Avfall / Nedskräpning

Nedskräpning

Allt fler platser i naturen drabbas av nedskräpning, trots att det är möjligt att lämna avfallet på återvinningscentral. Nedskräpning sker med till exempel glas, plast, papper, däck, plåt, gamla maskiner, byggavfall eller skrotbilar.

Nedskräpning utomhus är inte tillåtet och strider mot gällande lagstiftning. Miljöbalkens bestämmelse innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick.

Inte ens trädgårdsavfall får lämnas utanför egen tomt. För mycket skräp eller skrotbilar på den egna tomten är inte heller tillåtet.

Skräp i naturen

Nedskräpning i naturen

Om du vill klaga på nedskräpning i naturen bör du vända dig till fastighetsägaren i första hand. Om fastighetsägaren är okänd eller inte gör något åt situationen kan du vända dig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor direkt.

Nedskräpning på kommunens mark

Om du upptäcker nedskräpning på kommunens mark ska du göra en felanmälan till din kommun. Se länkar till höger.

Nedskräpning vid återvinningsstation

Nedskräpning anmäls i första hand till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Läs mer via länken till höger.

Nedskräpning från Hagbyanläggningen

Har du upptäckt nedskräpning eller dumpat avfall i närheten av Hagbyanläggningen? Kontakta SÖRAB:s kundtjänst på tel 08-505 804 00.

Straffbart

Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser. Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Föreläggandet kan förenas med vite. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet vilket kan leda till böter eller i värsta fall fängelse.

Skrotbilar

En skrotad bil som står ute i naturen läcker gifter ut i miljön eftersom en bil innehåller ämnen som är skadliga för naturen, till exempel kvicksilver, olja, bly svavelsyra och bensin. En uttjänt bil ska lämnas till en auktoriserad bilskrotare som tar hand om de miljöfarliga komponenterna och plockar bort återvinningsbara delar.

Om du vill få en skrotbil bortforslad måste du anmäla den till den kommun där bilen står. Du blir inte betalningsskyldig för en sådan anmälan.

Biltillverkarnas gemensamma mottagningssystem för skrotbilar i Sverige heter Bilretur. Läs mer om Bilretur via länken till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-03