Bad

Bassängbad inomhus och utomhus, floatingverksamheter och strandbad är verksamheter som kan påverka människors hälsa. Om inte reningssystem och hygienrutiner är bra kan bakterier och parasiter växa till i bassängerna.

Vattnet vid badstränderna kan påverkas negativt av avlopp och bakterier som sköljs ut i vattnet vid regn. Provtagning måste därför ske regelbundet.

Sandstrand med solande

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-03