Bad

Bassängbad inomhus och utomhus, floatingverksamheter och strandbad är verksamheter som kan påverka människors hälsa. Bassängvatten måste ha godtagbar rening och vattnet vid badstränderna kan påverkas negativt av avlopp och bakterier som sköljs ut i vattnet vid regn. 

Provtagning

Provtagning måste ske regelbundet i såväl bassängbad som strandbad. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor utövar tillsyn på bassänger och strandbad i Täby och Vaxholm. På havs- och vattenmyndighetens hemsida kan man hitta analysresultat från årets strandbadsprovtagningar.

Klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på inomhusbaden vad gäller städning, luft eller badvattnet eller på strand- eller utomhusbaden t ex vad gäller gåsbajs, brist på städning etc. så ska du kontakta ansvarig för badet. Om det är en kommunal badplats i Täby kan du lämna synpunkter via kommunens felanmälan. Kontakta oss, 08-578 663 00, om det inte blir någon förbättring.

Råd för mindre bassänger och pooler

Det finns ett större antal privata bassänger och pooler i Täby och Vaxholm. Med anledning av att kommunerna får en del frågor om hur vattnet i poolerna bör tas omhand har Täby kommun tagit fram en information kring detta. Ta därför gärna del av informationen på Täbys hemsida som du hittar via länken i högerspalten.

Klassificering av strandbad

Det ska finnas uppgift om badens klassning (vattenkvalitet) vid de större badplatserna. Det finns särskilt framtagna symboler för klassificeringarna som har benämningarna utmärkt, bra, tillfredsställande, dåligt eller avrådan från bad.

Klassificeringen bygger på resultatet av de fyra senaste årens provtagning. Baden i Täby och Vaxholm har badvatten som klassas som utmärkt i de flesta fall. Hägernäsbadet, Överbybadet och Norrhamnen/Batteriet har bra kvalitet.

 

Sandstrand med solande

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-04