Start / Invånare / Beställning av karta

Beställning av karta

När du ska anlägga eller ändra en enskild avloppssanläggning, installera värmepump som utvinner energi från berg, ytjord, grund- eller sjövatten, eller borra en egen vattentäkt krävs en karta över den aktuella fastigheten. Vi på SRMH behöver kartan för att handlägga ditt ärende. Kartan kan du beställa konstnadsfritt från SRMH. Klicka på länken till höger för att beställa karta. Ange namn, adress, fastighetsbeteckning samt till vilken typ av ansökan eller anmälan som kartan ska användas till i samband med beställningen.

För att bedöma hur ditt borrhål eller din avloppsanläggning påverkar dina grannar och miljön behöver vi ha in en karta. Kartan ska visa fastighetsgränser, byggnader samt ledningar i mark, borrhål, brunnar och avloppsanläggningar som kan påverka, eller påverkas av den åtgärd den planerar genomföra. 

Du kan även använda till exempel en nybyggnadskarta eller liknande. Kartan bör dock vara skalenlig. Skala ska alltid anges. En briställig karta gör att vi måste begära in kompletterande uppgifter, vilket leder till att handläggningen av ditt ärende fördröjs i onödan.

Mer information vad du ska rita in på kartan finns i våra informationsblad för respektive åtgärd du planerar, samt här på vår hemsida.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-03