Start / Invånare / Djur / Katt

Katt

Var rädd om katten och håll den inomhus. Om du tar ut katten, lämna den inte utan tillsyn. Det mår både katten och grannsämjan bäst av. När katten inte är kopplad utomhus bör den ha ett halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer och vara id-märkt.

Katter är för många ett stort problem om de tillåts springa lösa utomhus. Många klagar till kommunen över katter som förorenar i sandlådor, vid entrédörrar och i trappuppgångar. Det kan vara svårt att hålla fönster och dörrar öppna för att katter passar på att smita in. Dessutom kan vissa sjukdomar och parasiter spridas från katt till människa.

Förvildade katter

Förvildade katter saknar oftast ägare. Vi kan ge råd om hur man kan lösa problem med förvildade katter. Fastighetsägaren där katterna håller till ansvarar för att undanröja eventuella olägenheter som katterna orsakar.

Om en katt far illa ska du kontakta länsstyrelsen i Stockholms län. Se länk till höger.

Kattägares ansvar

Katter ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår, till exempel att katter uträttar sina behov i sandlådor för barn.
Katter ska hållas under den tillsyn som krävs med hänsyn till djurets natur för att förebygga skador eller olägenheter.

Salmonella

Under framförallt senvintern och våren kan katter smittas av salmonella från sjuka småfåglar. Det finns då en risk att den sjuka katten smittar ner människor i dess omgivning. För mer information se länkar till höger.


Katter och lagstiftningen 

Flera rättsfall visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv förhindra att katter tar sig in i hus eller passerar en tomt.

Vad kan du göra om du är störd av katter

  • Prata med kattägaren.
  • Om du bor i hyreslägenhet tala med fastighetsägaren om problemet.
  • Om du bor i bostadsrätt tala med bostadsrättsföreningens styrelse om problemet.
  • Du kan själv minska problemen med katter genom att t.ex täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katterna eller använda något avvisande medel.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-04