Start / Invånare / Djur / Tillstånd för orm, häst och fjäderfä

Tillstånd för orm, häst och fjäderfä

För att minska risken för olägenhet krävs det tillstånd för att ha orm, häst eller fjäderfä inom detaljplanerat område.  

Orm

Du kan få tillstånd att ha ormar i din bostad, i ett låst terrarium, om ormarna saknar gifttänder eller är bakgifttandade, med undantag av grå trädorm och boomslang.

Vår granskning är dels till för att förhindra olycksfall, dels för att motverka den oro som många människor känner för ormar. Därför ställer vi stränga säkerhetskrav, även för icke giftiga ormar, för att hindra att ormen rymmer från sin förvaringslokal.Din orm får inte medföra att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice utan förvarning råkar på en orm.

Giftormar får bara vistas i särskilda utrymmen i din bostad. De här utrymmena får du inte använda till något annat, och de måste vara låsta när du inte är där. Dessutom måste fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande förses med säkerhetsnät eller motsvarande för att hindra ormarna från att rymma.

Nämndens tillstånd ska finnas synligt vid terrariet och innehålla uppgifter om vilken sorts orm det är, vilken behandling som är aktuell ifall ormen skulle bita, om serum behövs och var det finns. Du måste också av säkerhetsskäl förse dörren till förvaringslokalen med ett varningsanslag med texten ”Varning för giftorm, obehöriga äga ej tillträde, bett kan medföra fara”.

Följande giftormar är svårhanterliga och har särskilt verksamt gift. Därför får de, eller liknande arter, inte finnas i hus som innehåller bostäder.

Grå trädorm (Thelotornis kirtlandi)
Boomslang (Dispholidus typus)
Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)
Mojaveskallerorm (Crotalus scutulatus)
Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)
Pufform (Bitis arietans)
Russels huggorm (Vipera russelli)
Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)
Gabonhuggorm (Bitis gabonica)
Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)
Alla elapider, till exempel mambor, taipanhavsormar och australiska giftsnokar

Fler arter kan komma att tillföras listan om det är befogat. Som villkor för de här ormarna gäller att de måste förvaras i särskilt iordningställda byggnader.

Häst

Om du vill ha häst på din egen tomt inom planlagt område ska du söka tillstånd. För att du ska få tillstånd ska tomten vara tillräckligt stor och ligga lämpligt till. Berörda grannar ska ge sitt medgivande.

Bygglov kan krävas. Hör med kommunens bygglovshandläggare för säkerhets skull. Större stall ska också förprövas av länsstyrelsen, se länk till höger. Du får inte motionera hästen på tomten. Du får inte heller rida på anlagda motionsspår.

När vi gör tillsyn enligt miljöbalken kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ingripa mot din djurhållning om den orsakar olägenheter.

Fjäderfä

Om du vill ha fjäderfä på din egen tomt inom planlagt område ska du söka tillstånd. Berörda grannar ska informeras. Observera att det inte är lämpligt att hålla tupp inom tätbebyggt område eftersom det kan störa grannarna.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-17