Start / Invånare / Avlopp

Avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller bl a bakterier och näringsämnen som kväve och fosfor. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena dricksvatten och orsaka övergödning och förorening av sjöar och hav. Därför är det viktigt att reningen av avloppsvattnet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är tillräckligt renat. Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet så krävs rening i en enskild avloppsanläggning. Du som fastighetsägare är ansvarig för att din avloppsanläggning fungerar som den ska och uppfyller aktuella reningskrav.

Tillstånd krävs för enskilt avlopp

Den som vill anlägga eller göra vissa förändringar i en enskild avloppsanläggning måste i förväg få tillstånd från miljönämnden.

Observera att du inte får börja anlägga din avloppsanläggning förrän 3 veckor efter det att du fått tillståndet.

Om du ska utföra en mindre ändring av befintlig avloppsanläggning, t ex  byta slamavskiljare eller väsentligt ändra avloppsvattensmängd, ska detta anmälas senast sex veckor innan åtgärden vidtas.

Vilka regler gäller?

Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för enskilda avlopp innebär att krav ställs på funktion istället för på teknik. Detta medför att den tidigare vanligaste tekniken, trekammarbrunn med efterföljande markbädd eller infiltration utan kompletterande reningssteg oftast inte är tillräcklig för rening av avloppsvatten från enskilda anläggningar. Läs mer på Havs och Vattenmyndighetens hemsida via länk till höger.

Om du har frågor

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kan lämna råd samt informera om gällande krav rörande enskilda avloppsanläggningar.  Det är dock inte vår uppgift att välja avloppslösning eller utfärda ritningar eller andra handlingar som behövs för ansökan.
 
För mer information rekommenderar vi även avloppsguidens hemsida (se länk till höger) som är en informationstjänst på internet rörande frågor om enskilda avlopp. Här hittar du allt du behöver veta om enskilt avlopp och hur du ska gå till väga när du ska anlägga eller ändra ett avlopp eller installera någon sorts toalett.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-09-15