Start / Invånare / Avlopp / Driftkontroll av minireningsverk

Driftkontroll av minireningsverk

Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds kontor (SRMH) har ansvaret för tillsynen av enskilda avlopp. Tillsynen sker mest i form av avloppsinventeringar men SRMH utför även planerad tillsyn över tekniskt avancerade avloppsanläggningar som minireningsverk.

Minireningsverk är högteknologisk utrustning med bland annat rörliga delar, pumpar och elektronik. Den typen av anläggningar har ingen förutsättning för att kunna fungera utan täta tillsyns och servicebesök av kunniga personer. Speciellt inte som utrustningen utsätts för en mycket aggressiv miljö. Därför antas verken fungera mycket bättre med en väl utbyggd och fungerande servicefunktion från leverantör eller annan sakkunnig. SRMH kommer därför att utföra kontinuerlig tillsyn på den här typen av anordningar.

Tillsynen av minireningsverken syftar till att bibehålla en långsiktigt god avloppsrening genom att kontrollera att skötsel och underhåll utförs på ett korrekt sätt.

Vad gäller för ägare till minireningsverk?

Minst en gång per år skall ett minireningsverk genomgå service och kontroll av sakkunnig. Lämpligen sker detta genom bindande servicekontrakt med servicefirma anvisad av leverantören, alternativt redovisas skötsel av sakkunnig där sakkunnigheten skall styrkas genom skriftlig dokumentation. Utöver det årliga servicebesöket måste också fastighetsägaren ha en egenkontroll och föra journal över driften (bl. a. slamsugning, kemikaliepåfyllning, reparation och ev. driftsproblem).

Kopia av serviceprotokoll ska årligen skickas till SRMH. På fastigheten skall finnas drift- och underhållsinstruktion, journal och relationsritning tillgängligt. Notering i journalen bör göras vid kemikaliepåfyllning, service, driftsproblem, ingrepp, materialbyte eller andra åtgärder av betydelse för anläggningens funktion. I de allra flesta fall finns krav på service, provtagning m.m. inskrivet som villkor i tillståndet till anläggningen.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-03