Start / Invånare / Avlopp / Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp

Att vara ansluten till det kommunala avloppsnätet innebär att fastighetens avloppsrör är anslutna till VA-verkets nät av avloppsledningar. Spillvattnet förs via ledningar till ett kommunalt reningsverk.

Vill du koppla in kommunalt vatten och avlopp ska du anmäla det till respektive kommuns tekniska kontor utom i Vaxholm där du kontaktar Roslagsvatten.

Frågor om det kommunala vattnet kan du ställa till Norrvatten, Roslagsvatten eller till tekniska enheten hos din kommun. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har det övergipande tillsynsansvaret för det kommunala vattnet.

Käppalaverket renar det kommunala avloppsvattnet från Täby

I Käppalaverket på Lidingö renas avloppsvatten från elva kommuner, däribland Täby. För att Käppalaverket ska klara uppsatta utsläppsvillkor är det viktigt att det inkommande orenade avloppsvattnet till verket har en sådan karaktär att det går att rena.

Roslagsvatten renar det kommunala avloppsvattnet i Vaxholm

I Vaxholm har Roslagsvatten ansvar för fem stycken reningsverk; Blynäs, Karlsudd, Kullön, Byviken och Rindö hamn. Till dessa anläggningar är ca 7 500 personer anslutna.

En del av Resarö är ansluten till Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-24