Start / Invånare / Avlopp / Slamtömning

Slamtömning

Vaxholm: Tömning av enskilda WC-slambrunnar/trekammarbrunnar och slutna tankar måste ske varje år. BDT- (bad, disk och tvätt) brunnar ska tömmas vartannat år. Ordinarie tömning av brunnar och tankar sker enligt tömningsschema.

 

Täby: Hämtning av hushållslam från slamavskiljare ska ske minst en gång per år. Du kan välja mellan ett fast abonnemang eller själv beställa hämtning hos kommunens entreprenör Ragn-Sells AB.

Extra tömning

För att beställa extra tömning och mer information kontakta:

I Vaxholm
Roslagsvattens kundtjänst
tel 08-540 835 41

I Täby:
Ragn-Sells Kommunpartner AB 
tel 08-795 47 40 

Glesare tömningsintervall

Om du vill få en glesare tömningsintervall av latrin eller slam ska du skicka en ansökan om tillstånd till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Blanketten hittar du till höger.

Ansökan ska ha inkommit till SRMH minst 3 månader innan ordinarie schemalagd tömning.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-03