Start / Invånare / Avlopp / Vattenprov för kloridanalys

Vattenprov för kloridanalys

Vid ansökan om enskilt avlopp behövs en analys av grundvattenförhållandet i området. En analys av kloridhalten, salthalten i vattnet ska göras, dels från den egna brunnen men även från andra vattentäkter, inom 100 meters avstånd från den planerade avloppsanläggningen.

Anledning till analys av salthalten i vattnet

På många platser i Vaxholms Stad är grundvattentillgången liten. Saltvatteninträngning och brist på grundvatten är vanligt speciellt sommartid, särskilt på öar och i tättbebyggda områden som till exempel fritidsområden.

Salthalten i brunnsvattnet ger en indikation på hur stor tillgången på sött grundvatten är. Ett vatten med hög salthalt leder bland annat till korrosion på rör, pumpar och hushållsmaskiner och blir oanvändbart som dricksvatten.

En ändring av den sanitära standarden i en bostad kan medföra en ökad vattenförbrukning i området vilken kan leda till saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. Därför är det viktigt att få vetskap om grundvattensituationen i området och att salthalten i befintliga bergborrade brunnar analyseras. Analysresultaten vägs in i prövningen av ärendet. Det kan innebära att det ställs krav på försiktighetsmått, till exempel vattensnål teknik, årlig kloridprovtagning (saltanalys) etc. eller att installation av vattentoalett inte kan beviljas.

Eurofins Laboratorium

Vaxholm och Täby kommuner har  upphandlat  ett laboratorium för vattenanalyser -  Eurofins. Avtalet gäller från 1 januari 2022 men allt praktiskt omkring hämtning via oss är inte klart. Har du frågor om dina vattenprover kan du kontakta  Eurofins kundtjänst , https://www.eurofins.se/. 

Hämtning av provtagningskärl och inlämning av prover

Under januari och en bit in i februari 2022 kan provtagningsflaskor vare sig hämtas eller lämnas på SRMH eller i kommunhuset i Vaxholm. Vi återkommer med mer information när du kan hämta och lämna provtagningsflaskor när det blir klart.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2022-02-08