Start / Invånare / Dricksvatten

Dricksvatten

En brunn behöver skötas för att hålla bra vattenkvalitet. Du kan också behöva kontrollera kvaliteten. Det är speciellt viktigt om brunnen ligger i närheten av mark där kor, hästar eller andra djur betar.
Av oss kan du få råd om vilken undersökning som är lämplig för ditt vatten. Förutom bakteriehalt, kemiska ämnen och eventuellt metaller kan halten av radon behöva kontrolleras - speciellt i djupa bergborrade brunnar. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har givit ut råd för hur man provtar vatten och sköter sin egen brunn. Se länkar i högerspalten.

1 januari 2014 flyttades informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket.

Tillståndsplikt för bergborrade grundvattentäkter

Alla som planerar att installera en ny anläggning för bergborrad grundvattentäkt  ska ansöka om tillstånd från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Du hittar ansökningsblankett till höger. Information om kloridanalyser hittar du under information.sblad till höger.

Provta ditt vatten regelbundet!

För att du ska ha aktuell kunskap om vilken kvalitet ditt dricksvatten håller bör du provta ditt vatten med några års mellanrum.

Hämta provtagningsflaskor 

Från och med slutet av februari 2022 kan du återigen hämta provtagningsflaskor hos oss på Kemistvägen 8 i Täby, kl. 9.00-15.00 eller i Vaxholms kommunhus, Eriksövägen 27 B, kl. 8.00-13.00 (under perioden 1 juli-31 juli är det lunchstängt 11.45-12.30).

Lämna in vattenprover

Aktuellt: Just nu kan du inte lämna in dina vattenprover hos oss på SRMH i Täby eller i kommunhuset i Vaxholm. Möjligheten återkommer  2022.

Ett nytt laboratorieavtal har tecknats av Vaxholm och Täby kommuner med Eurofins och det gäller från 1 januari 2022. Information om nya inlämningsdagar från och med mars 2022 kommer att tas fram.

Du kan välja ett valfritt laboratorium som är ackrediterade för de analyser du vill göra. Du betalar alltid själv för dina vattenanalyser, oavsett laboratorium.

 Priser

Aktuellt: Ny prislista enligt nytt laboratorieavtal är under framtagning.

Du betalar alltid själv för de vattenanalyser du beställer.

  • Mikrobiologisk analys - kr
  • Kemisk analys, exklusive radon, - kr
  • Kemisk analys, inklusive radon, - kr +  kr
  • Radonanalys - 125 kr
  • Paket tungmetaller uran, bly, arsenik - eller om tillägg till kemisk analys
  • Kvicksilver - kr eller  kr om tillägg till kemisk analys
  • Kloridanalys -  kr


Läs mer om hur du går till väga i våra informationsblad här till höger (dessa kommer att uppdateras under januari och mars och är under tiden inte åtkomliga). Läs också provtagningsanvisningarna från laboratoriet innan du provtar ditt vatten. Anvisningen får du även när du hämtar provtagningsflaskorna. Livsmedelsverket och SGU har bra råd om vattenprovtagning och skötsel av brunnar som du hittar via de externa länkarna till höger.

OBS! Om du har gamla flaskor från ALS Scandinavia så måste du hämta nya flaskor och följesedel hos oss.

 

 Eurofins laboratorium

SRMH använder sig från och med 1 januari 2022 av Eurofins laboratorium för vattenanalyser. Har du frågor om dina vattenprover kan du kontakta Eurofins kundsupport, https://www.eurofins.se/ .

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2022-02-08