Start / Invånare / Dricksvatten

Dricksvatten

En brunn behöver skötas för att hålla bra vattenkvalitet. Du kan också behöva kontrollera kvaliteten. Det är speciellt viktigt om brunnen ligger i närheten av mark där kor, hästar eller andra djur betar.
Av oss kan du få råd om vilken undersökning som är lämplig för ditt vatten. Förutom bakteriehalt, kemiska ämnen och eventuellt metaller kan halten av radon behöva kontrolleras - speciellt i djupa bergborrade brunnar. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har givit ut råd för hur man provtar vatten och sköter sin egen brunn. Se länkar i högerspalten.

1 januari 2014 flyttades informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket.

Tillståndsplikt för bergborrade grundvattentäkter

Alla som planerar att installera en ny anläggning för bergborrad grundvattentäkt  ska ansöka om tillstånd från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Du hittar ansökningsblankett till höger. Information om kloridanalyser hittar du under information.sblad till höger.

Provta ditt vatten regelbundet!

För att du ska ha aktuell kunskap om vilken kvalitet ditt dricksvatten håller bör du provta ditt vatten med några års mellanrum.

Hämta provtagningsflaskor 

Om du är intresserad av att provta ditt vatten kan du hämta provtagningsflaskor hos oss på Kemistvägen 8 i Täby, kl. 9.00-15.00 eller i Vaxholms kommunhus, Eriksövägen 27 B, kl. 8.00-13.00 (under perioden 1 juli-31 juli är det lunchstängt 11.45-12.30).

Lämna in vattenprover

Du kan lämna in dina vattenprover hos oss vissa dagar och tider, i Vaxholms kommunhus, Eriksövägen 27 B samt på SRMH, Kemistvägen 8 i Täby. Du kan också lämna in prover på ALS Scandinavia, Rinkebyvägen 19 C, Danderyd.

Datum och tider för inlämning av prover, se vårt informationsblad i högerkanten.

 Priser

  • Mikrobiologisk analys - 187,50 kr
  • Kemisk analys, exklusive radon, - 437,50 kr
  • Kemisk analys, inklusive radon, - 437,50 kr + 125 kr
  • Radonanalys - 125 kr
  • Paket tungmetaller uran, bly, arsenik - 337,50 eller 112,50 om tillägg till kemisk analys
  • Kvicksilver - 288,75 kr eller 210 kr om tillägg till kemisk analys
  • Kloridanalys - 125 kr


Läs mer om hur du går till väga i våra informationsblad här till höger. Läs också provtagningsanvisningarna från ALS Scandinavia laboratorium innan du provtar ditt vatten. Anvisningen får du även när du hämtar provtagningsflaskorna. Livsmedelsverket och SGU har bra råd om vattenprovtagning och skötsel av brunnar som du hittar via de externa länkarna till höger.

OBS! Om du har gamla flaskor från Eurofins så måste du hämta nya flaskor och följesedel hos oss.

Provtagningsflaskor

ALS Scandinavia laboratorium

SRMH använder sig av ALS Scandinavia laboratorium för vattenanalyser. Har du frågor om dina vattenprover kan du kontakta ALS kundsupport 08-527 752 00, www.alsglobal.se .

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-03-08