Start / Invånare / Förorenade områden / Använd inte förorenade jord- och schaktmassor på din fastighet

Använd inte förorenade jord- och schaktmassor på din fastighet

Om du som fastighetsägare planerar att använda schaktmassor för till exempel utfyllnad eller markförbättring på din fastighet är det viktigt att du vet att de inte är förorenade.

Ansvaret för att kontrollera om jord-/schaktmassorna är lämpliga att använda på din fastighet ligger på dig som fastighetsägare.

Ta dig därför tid att kontrollera av jord- och schaktmassorna så noga som möjligt. Det har tyvärr förekommit att privatpersoner ovetandes har köpt förorenade massor och fått dessa utlagda på sin fastighet.

Att av misstag köpa på sig schaktmassor som är förorenade kan bli mycket kostsamt.

Om det finns osäkerheter kring massorna kan ni behöva undersöka dem och vid behov även återställa den underliggande marken till ursprungligt skick. 

Hur vet du att jord- och schaktmassorna är lämpliga?

Du bör ha svar på nedanstående frågor innan du tar emot jord- och schaktmassor.

  • Varifrån kommer schaktmassorna? Kommer de från ett saneringsområde eller ifrån industri - eller stadsmiljö?
  • Är det blandade massor från olika markområden?
  • Kan säljaren styrka med provtagningsprotokoll att massorna inte är förorenade?
  • Vem är säljare? Finns F-skattesedel? Säljs massorna billigt? 
  • Var och i vilket syfte ska du använda massorna?
  • Finns det risk för att grund- eller ytvatten påverkas genom användningen? Om massorna ligger närmare än 1 meter ovanför högsta ytvattenstånd betecknas det som vattenverksamhet och länsstyrelsen ska kontaktas.

Anmälan/tillstånd för användning av jord- och schaktmassor

En förutsättning för att få använda schaktmassor är att dessa är så rena att det inte finns någon risk för att förorena den befintliga miljön på platsen där de ska läggas ut. Naturvårdsverket har gett ut riktlinjer för när användningen av jord- och schaktmassor kräver anmälan eller tillstånd.

Föroreningsnivån i massorna avgör om det finns krav på anmälan eller tillstånd för att använda dessa.

Har du frågor kring när det krävs en anmälan/tillstånd vill vi att du i god tid tar kontakt med oss så vi kan berätta mer om detta.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-04