Start / Invånare / Miljötips i vardagen / Båtliv med gott samvete

Båtliv med gott samvete

I Täby och Vaxholm finns det gott om fritidsbåtar. Utsläppen från fritidsbåtarna till luft och vatten sker koncentrerat under en kort säsong. Detta gör att påverkan på miljön är markant även om utsläppen från fritidsbåtar endast är en liten del av de totala föroreningarna i våra hav.

Farligt avfall

Lämna farligt avfall som färgrester, olja, lösningsmedel, batterier mm till kommunens miljöstationer. Miljöstationer finns även i vissa hamnar som Viggbyholms båtklubb och Näsbyvikens båtsällskap i Täby.

Båtbottenfärger och båttvättar

  • Undvik båtbottenfärger (framför allt om din båt är mindre än 7 meter) och anmäl dig gärna till Skärgårdsstiftelsens havstulpanprojekt, se länk till höger.
  • Om din båt inte är målad med båtbottenfärg bör du tvätta båten i borsttvätt eller för hand ca 3-4 gånger per säsong.
  • Om du använder båtbottenfärger bör båten inför vinterförvaring spolas av på spolplatta med efterföljande rening.

Giftiga båtbottenfärger - antifouling, förhindrar påväxt av alger, snäckor och havstulpaner. Ämnen som ingår i dessa färger är extremt giftiga för vattenlevande arter. Gifterna läcker ut i vattnet och kraftigt förhöjda halter av tungmetaller som koppar och tributyltenn samt algbekämpningsmedlet irgarol kan spåras runt småbåtshamnar och även längre ut i kustvattnet.

Östersjöns bräckta vatten är en marin miljö som är särskilt känslig för störningar. Färger som innehåller koppar, tributyltenn, TBT, och irgarol är därför förbjudna sedan länge i Östersjön.

Havs- och Vattenmyndigheten utreder kontinuerligt vilken påverkan båtbottentvätt av fritidsbåtar har på miljön. Se deras rapport och riktlinjer i länken till höger. 

Ett miljövänligt alternativ till giftiga båtbottenfärger är att rengöra båten i en båtbottentvätt. Läs mer om detta under länken, Båtbottenfärg och -tvätt, här till höger. På Länsstyrelsens hemsida finns en karta som visar tvättar för båtar i Stockholms län. Se länk till höger.

 Bottentvätt vid Viggbyholm båtklubb

Toalettavfall

Från 1 april 2015 är det förbjudet att att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Använd istället latrinsug eller latrinpump i hamn. Finns det toaletter i hamnen, använd dessa! Latrinpump finns t ex i Västerhamnen och i Norra Vaxholmsfjärden (i närheten av Frodés varv) i Vaxholm.

Flytande latrinsug

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-04