Miljöövervakning

Luft

Täbys och Vaxholms kommuner är medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Målet med verksamheten är att samordna regionens miljöövervakning av luft. Medlemmar är 50 kommuner i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Gävleborgs län, två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Vi bidrar årligen med uppgifter till förbundets databas.

Vatten

Svealands kustvattenvårdsförbund arbetar med miljöövervakning och miljöinformation för att bidra till en förbättrad vattenkvalitet. Förbundets verksamhet omfattar kustvattnet i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län.

Vaxholms stad har 2014 gjort en naturvärdesbedömning av kustvattnen i Vaxholm. Ta gärna del av rapporten som du hittar i högerspalten.   

Oxundaån

Täby kommun har samarbete med kommuner längs med avrinningsområdet för oxundaån. Läs mer på deras hemsida, se länk till höger.

Mark / Förorenad mark

MIFO - Metodik för inventering av förorenade områden - insamling av underlagsdata och bedömning av miljökvalitet. Våra kommuner har inventerats för att hitta riskområden där det kan finnas föroreningar. 
Se länstyrelsens information om förorenade områden i länken till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-05