Start / Invånare / Radon

Radon

Radon kommer från marken under och runt om byggnader och in i byggnaderna genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden, men även från byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975.

Radon kan också komma från hushållsvattnet - men vårt kommunala dricksvatten är inte radonhaltigt. Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Radonmätning

Invånare i Täby och Vaxholm kan beställa radonmätning genom oss. Vi samarbetar med de mätföretag som är ackrediterade av Swedac. Se länk till höger för information om hur man beställer mätning.

Visar ditt mätresultat över 200 Bq/m3 luft och du vill åtgärda?

Svensk Radonförening har en lista med konsulter som mäter och åtgärdar radon. De som finns med på listan har genomgått kurser hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Se länkar till höger för mer information.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-03