Start / Invånare / Radon / Mäta radon

Mäta radon

Radonmätning kan man som fastighetsägare utföra själv. För att få ett årsmedelvärde krävs att mätningen pågår minst två månader under mätsäsongen som varar mellan 1 oktober och 30 april. Det är även möjligt att göra en korttidsmätning vilket innebär att mätningen pågår under en kortare tid. Resultatet från korttidsmätningar är endast indikerande.

Radonmätningar är en färskvara. Ombyggnation och byte av värme- eller ventilationssystem är exempel på faktorer som kan påverka radonhalten i inomhusluften. Vi rekommenderar därför att man mäter vart tionde år, oftare om man tidigare har åtgärdat höga radonvärden i bostaden.

Invånare i Täby och Vaxholm kan beställa radonmätning genom oss på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Klicka på länken till höger för att komma till vår beställningssida.

Hur mäter man radon?

Den vanligaste metoden man mäter radon med är spårfilmsmätning. Spårfilmen ser ut som en tunn plastremsa och är placerad i mätdosor. Filmen registerar strålningen från radonpartiklar i inomhusluften. Eftersom radonhalten inomhus varierar både beronde på vilken tid på dygnet det är och beroende på årstid är det viktigt att mäta under lång tid. För att kunna beräkna fram ett årsmedelvärde krävs att mätdosorna exponerats i minst två månader, men ju längre mätningen pågår desto mer rättvisande blir resultatet. Eftersom mätsäsongen pågår från 1 oktober till 30 april är sista datum för att påbörja en mätning är den 28 februari.

Radondosor för långtidsmätning

Mätning ska ske i sovrum, vardagsrum eller motsvarande boendeutrymme. Eftersom man strävar till att få ett representativt resultat som möjligt ska man inte placera mätdosor i utrymmen med frånluftsdon, t.ex. kök och badrum. Du ska mäta i minst två rum i din bostad, och på varje våningsplan med boendeutrymme. Om din bostad endast har ett rum ska båda mätdosorna placeras i det rummet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-09-01