Start / Invånare / Buller och luftkvalitet utomhus

Buller och luftkvalitet utomhus

Störningar från trafik är ett stort miljö- och hälsoproblem i alla storstadsområden. I Täby är det framför allt trafiken på E18 och Roslagsbanan som påverkar miljön negativt i form av buller och partiklar. Flygbuller är till och från också ett problem i Täby. 

Om du störs av trafik ska du i första hand vända dig till verksamhetsutövaren d.v.s. SL, Trafikverket eller din kommuns trafikkontor. Om de inte hjäper dig kan du lämna in ett klagomål till oss.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-04