Flygtrafik

Flygtrafiken till och från Arlanda är en regional och nationell fråga som ligger på Swedavias ansvar. Täby kommun motsättar sig en ökad flygtrafik över Täby och efterfrågar en bredare regional samsyn beträffande flygtrafiken i regionen.

 

Det nuvarande tillståndet för flygtrafiken från Arlanda flygplats har Täby kommun ingen möjlighet att påverka. Täby kommun har dock både skriftligen och vid möten med flygplatsledningen framfört att Täby inte kan acceptera ökande bullerstörningar.

 

Med Webtrak som du hittar under en länk i högerspalten hittar du information om flygplan som flyger till och från Arlanda och Bromma.

Klagomål på flygtrafiken

Klagomål på buller och annan störning eller oro för utökad flygtrafik ska i första hand riktas till Swedavia telefon 010-109 00 00, e-post: info@swedavia.se.

Flygtrafiken över Täby

Fyra gånger per år rapporterar Swedavia flygvägs- och bullerkontroller. Det är endast mycket sällan som flygplanen går för lågt, under 750 meter, över Täby. De flygplan som går för lågt gör det oftast på grund av trafiksäkerhetsskäl.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-09-10