Vägtrafik

E18 skär genom Täby och påverkar bullernivån inom ett stort område. Även kommunala vägar kan upplevas störande av omkringboende. I Vaxholm är det främst väg 274 som kan orsaka störningar.

Om du upplever bullerstörningar från vägtrafik ska du i första hand vända dig till den ansvarige väghållaren. Om du inte får hjälp där kan du vända dig till oss med ett klagomål.

Trafikverkets vägar

Vaxholm: Vägarna 274, 678, 679, 680 m fl

Täby: E18, Arningevägen, Frestavägen, Hagbyvägen, Norrortsleden, Vikingavägen fram till Prästgårdsvägen, Prästgårdsvägen och Roslagsvägen.

Om du inte får hjälp där kan du vända dig till oss med ett klagomål. Länk till klagomålsblankett hittar du till höger.

 

Luftkvalitet

Vaxholm och Täby är medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Det är en ideell förening som har som mål att samordna regionens miljöövervakning av luft. Medlemmarna är 35 kommuner, länens två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Läs mer om förbundets verksamhet i länken till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-09-10