Start / Invånare / Bergvärme/luftvärme/jordvärme

Bergvärme/luftvärme/jordvärme

I Täby kommun och Vaxholms stad måste du söka tillstånd för berg-, jord- och vattenvärmepumpar. Använd vår e-tjänst eller ladda ner blankett för ansökan nedan till höger.

Bergvärme/Jordvärme/Vattenvärme

Information om vad du behöver veta innan du ansöker om tillstånd finns i anvisningar till ansökan i högerspalten.

Till ansökan ska du bifoga en fastighetskarta där du markerar de planerade borhålens placering. Du kan beställa en karta från oss. Ange kontaktuppgifter samt fastighetsbeteckning och beställ den via telefon eller e-post. Lämna in ansökan inklusive kartan senast 6 veckor innan borrning och installation ska påbörjas. 

Om du vill leda borrvattnet till det kommunala avloppsnätet i Vaxholm ska du anmäla detta till Roslagsvatten. Roslagsvattens blankett för hantering av borrvatten hittar du via en länk i högerspalten.  

Ska du ta bort din oljecistern eller ska den besiktigas?

I samband med att man installerar bergvärme är det vanligt att oljecisternen tas ur bruk. Har du en oljecistern som inte har tagits ur bruk ska den besiktigas regelbundet. För mer information om besiktningsintervall m.m. se länk till information om oljecisterner.
Glöm inte att medddela sotaren då sotning inte längre behövs.

Luftvärmepump - risk för bullerstörning

För luftvärmepumpar behövs inget tillstånd eller anmälan, men tänk på att placera luftvärmepumpen där risken för bullerstörningar är liten. Tala gärna med dina grannar före installationen. Grannsämjan är en resurs att vara rädd om. Läs mer om luftvärmepumpar och buller i vårt infoblad till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-04