Start / Om oss / Styrande dokument / Delegationsordning

Delegationsordning

Delegationsordningen reglerar vilka beslut som får fattas av våra handläggare och vilka beslut som måste fattas av ledamöterna i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

I de flesta ärendetyperna har rätten att fatta beslut delegerats till tjänstemän på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. I ärenden där ledamöterna i nämnden fattar beslutet skriver handläggare på kontoret ett förslag som nämnden använder som beslutsunderlag. 

Du hittar aktuell delegationordning i högerspalten.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-25