Start / Om oss / Styrande dokument / Lokala föreskrifter och policydokument

Lokala föreskrifter och policydokument

Förutom lagar och förordningar som riksdagen eller regeringen beslutat om och som gäller i hela landet finns även regler som kommunerna själva får bestämma. 

Nämnden är ansvarig för att de lokala föreskrifter som Täby och Vaxholm beslutat om följs. Föreskrifterna styr bland annat djurhållning i tätbebyggda områden, buller och att man måste söka tillstånd för t.ex. eskilt avlopp och bergvärme.

Nämnden har dessutom antagit några riktlinjer för att skapa tydlighet vilka förutsättningar som gäller i fråga om exempelvis konsterter eller andra arrangemang som serverings- och öppettider för restauranger och 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-03-11