Start / Om oss / Styrande dokument / Reglemente

Reglemente

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för de uppgifter som ska skötas av en kommun i de lagar som listas nedan prövning, tillsyn, kontroll och miljöövervakning.
Följande lagstiftningar gäller: 

Miljöbalken
Livsmedelslagen
Tobakslagen
Alkohollagen
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
Strålskyddslagen
Lagen om sprängämnesprekursorer
Angränsande lagar, förordningar och föreskrifter

Utöver de lagar som anges ovan är nämnden ansvarig för att de lokala föreskrifterna för att skydda människors häls och miljö i Täby och Vaxholm följs.

Nämnden ansvarar även för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälso-
skyddsområdet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-25