Start / Om oss / Styrande dokument / Taxor - avgifter

Taxor - avgifter

Den som har en verksamhet som kräver att kommunen gör tillsyn måte betala en avgift. De flesta som betalar tillsynsavgift betalar en fast avgift varje år. Vissa små verksamheter betalar istället en timtaxa för den tid vi ägnar åt dem.

Ett företags miljötillsynsavgift beror på hur och hur mycket företaget påverkar miljön.

Både privatpersoner och företag ska i vissa fall betala en avgift när vi handlägger anmälningar, ansökningar eller befogade klagomål.

Taxorna beslutas av kommunfullmäktige och återfinns i högerspalten.

Försäkring för miljöskador och sanering

Den som har en miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalkens kapitel 9 ska betala en årlig avgift till miljöskade- och saneringsförsäkringen.

Försäkringen ger ersättning om det blir en miljöskada och den som är ansvarig för skadan inte har råd att betala. Även om det saknas en ansvarig eller om ansvaret är oklart.

Försäkringen ger ersättning för sanering om den som är ansvarig för skadan inte har råd, men inte om ansvaret är oklart.

Miljösanktionsavgifter och påföljder

Om man inte följer miljöbalken kan man få betala en miljösanktionsavgift.

Avgiftens storlek beror på vilka överträdelser som gjorts. 
Avgiften varierar mellan 1 000 och 1 000 000 kronor, och pengarna går till staten.

Man kan också bli åtalad för överträdelser, till exempel om man startar eller ändrar en verksamhet utan att först anmäla det till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-11-19