Start / Bli en av oss!

Bli en av oss!

Åva – en skola att växa med, lita på och längta till

Åva gymnasium har länge varit känt för att vara en trivsam och lärorik arbetsplats. Hit kommer elever och personal som vill vara med i den goda stämningen och bidra till den höga kunskapen som utmärker Åva. Skolan genomsyras av ett unikt engagemang. Hos oss går det att förena arbetsglädje med ambitiösa mål, vilket innebär kvalitetsinriktat lärande med fina resultat. Vi som jobbar och pluggar här på Åva är stolta över vad vi dagligen uppnår för att skolan ska innebära utmaningar att växa med och en arbetsplats att lita på och längta till.

Lediga tjänster

Lediga tjänster på Åva gymnasium ser du i högermenyn.

Åva-läraren som blev historisk

Åva-läraren som blev historisk

Åva-läraren Robin Olovsson, 31, har gjort succé med Historiepodden, som är en av Sveriges största podcasts med över 100 000 lyssningar varje vecka. Podden har dessutom vunnit priser i Årets podcast två år i rad. Till vardags undervisar Robin i svenska och historia på Åva gymnasium.

− Flera av mina vänner och de jag pluggade tillsammans med arbetar här på Åva. Det var dem som övertygade mig om att börja arbeta här. Stämningen på Åva är för mig hela grejen, både mellan lärare och mellan lärare och elever. Många elever på skolan är intresserade av teknik och naturvetenskap men jag tror att fler och fler kommer läsa fördjupningskurser inom samhälle och humaniora.

Intervju med förstelärare

Helena Lennholm, 53, teknologie doktor och förstelärare i kemi på Åva gymnasium berättar i en intervju om hur det är att arbeta här på Åva.

Förstelärare Helena Lennholm

Varför valde du att söka dig till Åva?
När jag bytte från forskare på KTH till gymnasielärare valde jag ett gymnasium som har stor naturvetenskaplig och teknisk tradition. Jag hade varit på Åva som KTH-forskare och föreläst, så jag var välbekant med skolan. Jag vill öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik.

Vad utmärker Åva från andra arbetsgivare?
På Åva har jag haft möjlighet att påverka organisation och arbetsformer. Det är något som utmärker Åva från andra skolor.

Vad är det mest givande med att arbeta på Åva?
Vi har härliga elever som är intresserade av naturvetenskap och teknik, samt fantastiska kollegor. Stämningen är positiv och god här på Åva.

Hur fungerar samarbetet mellan elever och lärare?
Vi lärare har elevernas bästa för ögonen, låter dem vara med och påverka kurser och andra aktiviteter.

Vilka utmaningar ser du här, och hur arbetar ni med dem?
Alla elever ska få lära sig något varje lektion, det är utmaningen när man har många elever i klassrummet. Alla elever är olika och behöver lära sig på olika sätt. Det gäller att hitta saker som får alla elever engagerade. Det tycker jag vi lyckas bra med här på Åva.

Vilka möjligheter finns det att göra karriär här på Åva?
Jag har arbetat som förstelärare de senaste fyra åren. Jag är också skolverkslektor i kemi. Vi har hela 18 skickliga förstelärare här och vill man göra karriär finns det därför goda utvecklingsmöjligheter hos oss.

Inom vilka områden ligger Åva gymnasium i framkant?
Inom naturvetenskap och teknik exempelvis. Vi har placerat oss på bra platser i Fysik- och kemiolympiaden, våra elever deltar i och vinner aktiviteter anordnade av "Unga Forskare"  och Gymnasiecaset. Vi har också ett unikt samarbete med KTH som jag driver och ser till att eleverna på Åva får god nytta av. Vi ligger också i framkant när det gäller entreprenörskap; många elever vill och får engagera sig i “Ung företagsamhet” (UF) som är väldigt populärt.

Om du fick sammanfatta atmosfären här i tre ord, vilka skulle de då bli?
Lust, Lärande, aktivitet

Varför tycker du att man ska söka arbete på Åva?
Här finns det otroligt kompetenta kollegor i ett stort nätverk. Tre kemilärare har disputerat, vilket är ett exempel på att vi har riktigt utbildad personal hos oss på Åva. Även specialpedagoger och personal i vårt moderna bibliotek har vi goda utbyten med. Åva har 18 skickliga förstelärare som med stort engagemang driver pedagogisk utveckling. Förstelärare har man har god chans att bli här på Åva. Och förutom personal har vi välutrustade labbsalar och andra lokaler för undervisning. Det känns tryggt att arbeta på Åva. Som kommunalt gymnasium finns det tydliga regelverk att följa, vilket exempelvis innebär att vi är duktiga på att genomföra gymnasiearbetet och samverka med det omgivande samhället, exempelvis med högskolor och högstadieskolor.

Intervju med lärare

Daniel Ahlsten, 27, nyutexaminerad gymnasielärare från Uppsala universitet, lärare i engelska på Åva gymnasium.

Intervju med lärare

Varför valde du att söka dig till Åva?
Som nyutexaminerad ville jag söka mig till en kommunal skola med många och kompetenta kollegor där det även fanns en kollegial dela-kultur. Jag tittade också efter ett modernt och bra skolbibliotek samt välfungerande elevhälsa, som är nödvändiga för att bedriva en framgångsrik pedagogisk verksamhet. Åva uppfyllde alla mina krav.

Vad utmärker Åva från andra arbetsgivare?
Det finns en lyhördhet från skolledningen som jag upplever som sällsynt i andra skolor. Som arbetsgivare ger Åva mig som lärare en enorm frihet att själv lägga upp min undervisning. Detta gäller allt ifrån planering av lektioner till mina egna arbetstider.

Vad är det mest givande med att arbeta på Åva?
Det är givande att arbeta i en miljö där alla hela tiden vill utvecklas. Det gäller såväl elever som lärare och skolpersonal. Det finns också en varm och bemötande atmosfär i skolans korridorer där man hälsar på och hjälper varandra.

Hur fungerar samarbetet mellan elever och lärare?
Samarbetet genomsyras av respekt. Vi lärare ställer höga krav på elevernas sätt att ta eget ansvar och planera sina studier. Åva är också en plats där eleverna ska växa som människor. Man får komma som man är, och bli den man vill.

Vilka utmaningar ser du här, och hur arbetar ni med dem?
Precis som på alla skolor i hela Sverige så finns det utmaningar. Till exempel så kan lärares situation med hög arbetsbelastning vara en utmaning, precis som för hela professionen. Här spelar frihet under ansvar en stor roll. Jag tycker att arbetsbelastningen lättas upp här eftersom man själv får ansvara för att lägga upp sin arbetstid.

Vilka möjligheter finns det att göra karriär på Åva?
Det finns stora möjligheter att göra karriär för den som vill. Åva och Täby kommun ställer höga krav på lärare, något som resulterar i att man hela tiden blir bättre. Skolledningen är väldigt bra på att annonsera lediga tjänster internt och vara tydlig med vilka områden som prioriteras för vidare utveckling. Det är också viktigt att påpeka att det inte läggs någon värdering i att vilja göra karriär. Skolan visar stor respekt för de lärare som vill satsa på sin undervisning och utvecklas i rollen som pedagog.

Om du fick sammanfatta atmosfären här i tre ord, vilka skulle de då bli?
Prestigelöst, kollegialt, utmanande

Vilka tips och uppmaningar har du till dem som funderar på att söka sig hit?
Om du vill jobba med fantastiska kollegor som hjälper och ställer upp för varandra så är det här arbetsplatsen för dig. Här behöver du inte ta några omvägar, utan du ger dig direkt ut i verksamheten. Som nyutexaminerad får du introduktion och stöttning av en mentor.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-02-15