Start / Amnesty - "skriv för frihet"

Amnesty - "skriv för frihet"

2018-12-19 13:17

Den senaste månaden har Åva Gymnasium deltagit i Amnestys kampanj ”Skriv för frihet”.

Hela skolan har deltagit genom att skriva solidaritetsbrev till fängslade människorättsaktivister och samlat namnunderskrifter för att få dessa frikända.

Flera hundra brev och ännuflera namnunderskrifter lämnar nu Åva för vidarefärd till Amnestys huvudkontor och därefter till fängslade människorättsaktivister och ledare runtom i världen.

Mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. Nu och i framtiden!

Senast uppdaterad:2018-12-19