Start / Naturelev på Åva kan bota livmoderhalscancer!

Naturelev på Åva kan bota livmoderhalscancer!

2018-04-12 10:05
Hanna Tamas är riktigt nöjd med den naturvetenskapliga undervisningen på Åva, som hon haft stor behållning av. Hon har gjort otroligt intressanta upptäckter i sin forskning om livmoderhalscancer inom ramen för gymnasiearbetet.

Hanna Tamas som går i klass NA15CM på Åva gymnasium är född och uppvuxen i Täby. Sommaren 2017 gick hon på forskarskolan på KI under sju veckor, och eftersom det gick så pass bra blev hon erbjuden att göra sitt gymnasiearbete därifrån. 

Efter att ha jobbat extra på helger är hon nu klar med sitt fantastiska gymnasiearbete som verkar kunna leda till att bota livmoderhalscancer!

Om livmoderhalscancer och Hannas upptäckter

Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen och i Sverige insjuknar ca 560 personer varje år. Idag finns inga läkemedel mot dessa tumörer och de vaccin som är på marknaden fungerar endast som ett förebyggande skydd. Den största riskfaktorn till livmoderhalscancer är infektion av ett humant papillomvirus (HPV) vilket kan skada cellens genetiska material, DNA. Detta medför att halten av det cancerorsakande c-MYC proteinet blir för hög. c-MYC har en stor inverkan på cellernas ämnesomsättning där det bland annat kontrollerar produktionen av fettsyror. Fettsyror kan lagras i specifika cellorgan som kallas lipiddroppar. Idag finns endast ett fåtal studier gjorda kring dessa organeller men det man har sett är att elakartade tumörer innehåller förhöjda halter av lipid droppar. Andra studier har även visat att en hämning av MYC gör att cancertillväxten minskar.

I denna studie har jag har tagit bort c-MYC proteinet på fyra olika sätt och visat på att lipid dropparnas storlek ökar samt att de samlar sig i klumpar i cancercellerna. Detta har inte dokumenterats i livmoderhalscancer och resultatet motsäger det man vet om c-MYC idag. Logiskt sett borde hämningen av detta protein leda till att färre fettsyror kan produceras. Följaktligen borde alltså lipid dropparnas storlek minska i takt med att cancercellerna dör. Men nej. Nästa steg blir att hitta de cellulära processer som orsakar ackumulationen av dessa organeller. Detta gör att man i sin tur kan kartlägga en större del c-MYC proteinets roll i cellen. Denna studie har även visat att de MYC-hämmande molekylerna minskar celltillväxt i just livmoderhalscancer. Om ett par år kan dessa inhibitorer sannolikt användas som läkemedel.

Hannas framtidsplaner

I höst ska Hanna läsa biomedicin på Lunds universitet och därefter vill hon flytta till Kina för att forska. Hon fick upp ögonen för ämnet då hon praoade på Göteborgs universitet i åttan, där hon fick arbeta med bakterieodlingar.

På fritiden är Hanna med i Fältbiologerna som gör exkursioner ut i naturen. Dessutom spelar hon fiol sen tio år tillbaka.

Hanna om Åva gymnasium

− Åva är en riktigt bra skola som man kan lita på. Det bästa tycker jag är den naturvetenskapliga undervisningen, lärarna gör lektionerna riktigt intressanta och jag har haft stor behållning av det, berättar Hanna.

Vi på Åva är otroligt imponerade och stolta över Hanna, och önskar henne varmt lycka till i fortsättningen!

Senast uppdaterad:2018-04-12