Start / Våra program / Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen

Elever i introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen på Åva gymnasium vänder sig till dig som saknar behörighet till gymnasiet, men som vill ha bra hjälp och god förståelse för att ta dig vidare mot studier och/eller jobb. Lärare som stöttar och stärker dig finns nära till hands och de ser till dina behov och förutsättningar.

Vi hjälper dig att välja rätt

Åvas introduktionsprogram vänder sig i första hand till dig som bor i Täby och är 16-19 år. På introduktionsprogrammen följer du ett schema med de nödvändigaste ämnena.

Åva gymnasium erbjuder följande introduktionsprogram:

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

IMPRO är öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med utbildningen är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt kan antas till det programmet.

Eleven tillhör en klass på något av yrkesprogrammen BF, RL eller VO och läser karaktärsämnen samt de ämnen eleven är godkänd i, tillsammans med klassen. De ämnen som inte är godkända från grundskolan läses på annan tid. Målet är arr de behörighet inom högst ett år.

Preparandutbildning (IMPRE)

IMPRE är öppet för de ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till alla nationella program.

Elever som går IMPRE bildar en egen klass och läser grundskoleämnen tillsammans. Utbildningen vänder sig bland annat till elever som saknar enstaka ämne och därför planerar Åva för en snar övergång till nationellt program. IMPRE ska pågå högst ett år.

Individuellt alternativ (IMIND)

IMIND står öppet för ungdomar som inte har godkända betyg som krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram. Elever som har gått i grundsärskolan får gå på IMIND om det är vad de vill.

Syftet med IMIND är att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig i första hand till elever med olika behov av särskilt stöd, elever med stora kunskapsbrister eller elever med svag motivation.

Utbildningens längd anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov och dokumenteras i individuella studieplanen.

Språkintroduktion (IMSPR)

IMSPR står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare till gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Uppföljning av elevens utveckling sker kontinuerligt för att säkerställa elevens kunskapsutveckling samt elevens rätt och möjlighet att så snart det är möjligt komma vidare i sin utbildning.

Utbildningen på IMSPR bedrivs som heltidsstudier.

Du får en egen studieplan

Hos oss arbetar du i mindre grupper i nära samarbete med lärarna, studievägledare och kurator. Du får en individuell studieplan som tydligt sammanfattar vilka mål du har. Syftet med det är att du ska stärka din självkänsla och vara väl förberedd för vidare studier eller jobb efter din tid hos oss.

För att börja ett högskoleförberedande program behöver du tolv godkända betyg och till ett yrkesprogram behöver du åtta godkända betyg från introduktionsprogrammet. Av de tolv respektive åtta godkända betygen måste du vara godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-31