Start / Våra program / Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen

Elever i introduktionsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket IM-program du kan gå beror på vad du har för mål med din utbildning och på vilka betyg du har från grundskolan. Utbildningen är på heltid och du får en individuell studieplan som beskriver vad du ska läsa. Efter genomförd utbildningen får du ett studiebevis.

Lärare som stöttar och stärker dig finns nära till hands och de ser till dina behov och förutsättningar. På introduktionsprogrammen samarbetar lärare, studievägledare och kurator för att du ska få en utbildning som är så bra som möjligt för dig.

Vi hjälper dig att välja rätt

Åvas introduktionsprogram vänder sig i första hand till dig som bor i Täby och är 16-19 år. På introduktionsprogrammen följer du ett schema med de nödvändigaste ämnena. Våra studievägledare  hjälper dig att söka det introduktionsprogram som passar dig bäst.

Åva gymnasium erbjuder följande introduktionsprogram

Programinriktat  val 

Programinriktat val  är öppet för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Syftet med utbildningen är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att du så snart som möjligt kan antas till det programmet.

På Åva kan du välja programinriktat val  på två av våra yrkesprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet eller Vård- och  omsorgsprogrammet. Du tillhör en klass på något av programmen. Du läser yrkesämnen samt de ämnen du  är behörig i från grundskolan, tillsammans med klassen.

För att vara behörig till programinriktat val på Åva behöver du ha godkänt betyg i Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och i minst 4 andra ämnen från grundskolan.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram på gymnasiet. Du saknar godkända betyg från flera av grundskolans ämnen. Utbildningen utformas individuellt utifrån dina förutsättningar. Praktik kan också ingå i individuellt alternativ.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning.  Om du är helt ny i Sverige så kommer du ha många lektioner i svenska. Du får möjlighet att läsa engelska och svenska. När du lärt dig mer svenska så kommer du få möjlighet att läsa ytterligare ämnen från grundskolan.


 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-31