Start / Våra program / Naturvetenskap

Naturvetenskap

Vi på Åva har länge varit kända för att ligga i framkant inom naturvetenskap. Vi har nära samarbeten med universitet och högskolor och erbjuder dig att läsa unika fördjupningskurser. Hos oss får du plugga i välutrustade lokaler som är perfekt utformade för ändamålen. Våra lärare har expertkompetens, och de gör sitt allra yttersta för att ge dig den bästa språngbrädan ut i den spännande naturvetenskapen!

Upptäckarlust som bubblar i laboratoriets provrör. En kritisk blick som blottar svagheter och en tanke som tar ny riktning. Öppnar du dörren till vetenskapens fascinerande värld?

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar 

Inriktningen Naturvetenskap ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen Naturvetenskap och samhälle breddar perspektiven mot samhällskunskap och geografi. 

Du som väljer Naturvetenskap­lig inriktning och är intresserad av musik kan välja en särskild variant där du byter ut den vanliga programfördjupningen mot ett paket kurser inom musik.

Med blick för naturens krafter

På Naturvetenskapsprogrammet löser du problem tillsammans med andra och lär dig om hur världen är uppbyggd. Utbildningen ger dig kunskaper och förståelse om livets villkor och sammanhang i naturen. Du utvecklar din kreativitet och får träna ett naturvetenskapligt förhåll­ningssätt med förmåga till kritiskt tänkande och logiska resonemang. Teori varvas med experiment, laborationer och fältstudier. 

Nära samarbete med universitet och högskolor

Vi har nära samarbeten med universitet och högskolor så du kommer att erbjudas många tillfällen till studiebesök och föreläsningar på bland andra KTH, SU, UU och KI. Åva öppnar dörrarna till fortsatta studier.

Åva erbjuder unika fördjupningskurser

På Naturvetenskaprogrammet hos oss kan du läsa flera olika fördjupningskurser. Du har exempelvis möjlighet att läsa de populära kurserna Naturvetenskaplig specialisering- medicinsk inriktning samt Fysik 3. Åva är en av få skolor som erbjuder dessa.

Optimala studieresultat hos oss

Välutbildade och inspirerade lärare bidrar till optimala studiere­sultat, likaså våra välutrustade lokaler. Målet för dina studier är att kun­na upptäcka, formulera och lösa olika problem på ett kreativt sätt samt att reflektera och argumentera. 

Efter din tid hos oss

Kombinationen av matematik, naturvetenskap, humaniora och språk ger dig bästa möjliga grund för fortsatta studier. Efter studenten går de flesta elever vidare till högskola eller universitet i Sverige eller utomlands. Program­met ger behörighet till i stort sett alla utbildningar. Vill du arbeta som läkare, kemist, astronom, psykolog, forskare eller veterinär? Åvas naturprogram öppnar dörrarna till din framtid, oavsett vilket yrke du siktar på!

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-10-16