Start / Våra program / Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap

Tycker du att det är spännande att diskutera samhällsfrågor som t ex makt eller genus? Är du nyfiken på hur samhället fungerar i andra delar av världen? Vill du lära dig mer om vad som formar och påverkar oss människor? Då kommer du att trivas riktigt bra på samhällsvetenskapsprogrammet på Åva.

Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig användbara verktyg

Internationella frågor, samhällsplanering och politik är viktiga delar i utbildningen. Du fördjupar dig i historia, samhällskunskap och geografi. Ämnena psykologi, filosofi och religion ger dig kunskap om människors relation till sin omvärld.

På programmet får du verktyg för att kunna skilja mellan fakta och värderingar. Ett vanligtarbetssätt är att du tillsammans med kamrater undersöker en fråga med hjälp av teorier och metoder som används inom samhällsvetenskapen. Era slutsatser redovisar ni på olika sätt,vilket gör att du får träning i att skriva, tala inför grupp, debattera och göra digitala presentationer. Du får också argumentera för förändringar som gör samhället bättre utifrån den fråga ni undersökt. Vårt mål är att du ska lära dig arbeta allt mer vetenskapligt så att du är välförberedd för att ta klivet över till högskolan efter tre år.

Globalt perspektiv och FN-skola

För att lösa framtidens utmaningar behöver vi samarbeta över nationsgränser och därför är internationella frågor något vi arbetar med i de flesta ämnen. Dessutom läser du i årskurs 3 specialiseringskursen Globalt perspektiv, där vi jobbar tematiskt med internationella relationer,mänskliga rättigheter, freds- och konfliktstudier samt utvecklingsfrågor utifrån FN:s Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Att Åva är en certifierad FN-skola innebär att frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati har ett stort fokus på programmet. Vi samarbetar även med Amnesty.

För dig som vill arbeta med internationella frågor utomlands eller i Sverige ger samhällsvetenskapsprogrammet på Åva en riktigt bra grund att bygga vidare på. Därför ingår också Engelska 7 i programfördjupningen.

Engagerade läraregör undervisninglen meningsfull

Lärarna på programmet samarbetar nära, bland annat när det gäller ämnesövergripande projekt. Du får vara med om givande studiebesök och föreläsningar, debatter och rollspel. Du får också träffa experter och forskare inom olika områden. Många elever som går samhällsvetenskapsprogrammet väljer att engagera sig i Cumulus, skolans prisbelönta skoltidning. Genom åren har den vunnit massor av priser och tidningen är en viktig pusselbit för elevernas trivsel på skolan.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-11-07