Start / Om Åva

Att växa med, lita på och längta till

Du som elev är en mycket viktig pusselbit för göra Åva till en skola vi kan vara stolta över och dit vi går med känslor av nyfikenhet, glädje och trygghet. Elever, lärare och övriga medarbetare arbetar tillsammans för att skolan ska bli riktigt bra. Visionen ger oss en tydlig gemensam riktning i vårt dagliga arbete för utbildning med mål, mening och hög kvalitet.

Åva gymnasium har länge varit känt för att vara en trivsam och lärorik arbetsplats. Hit kommer elever och personal som vill vara med i den goda stämningen och bidra till den höga kunskapen som utmärker Åva. Skolan genomsyras av ett unikt engagemang. Hos oss går det att förena arbetsglädje med ambitiösa mål, vilket innebär kvalitetsinriktat lärande med fina resultat. Vi som jobbar eller pluggar här på Åva är stolta över vad vi dagligen uppnår för att skolan ska innebära utmaningar att växa med och en arbetsplats att lita på och längta till.

Hit får du komma som du är och bli den du vill!

VISION

Åva gymnasium - en skola att växa med, lita på och längta till

Växa med På Åva möter du en stimulerande skolmiljö där du har möjlighet att växa genom att utmanas utifrån dina egna förutsättningar, du utvecklar din nyfikenhet och har större vilja att lära när du slutar gymnasiet än när du började. Undervisningen på Åva präglas av positiva och höga förväntningar, tydliga krav, upptäckarglädje och gemenskap vilket ger goda studieresultat och utvecklat ansvarstagande.

Lita på Vi håller en hög professionell nivå i alla delar av verksamheten. Våra lärare är behöriga, kunniga och engagerade. Alla skolans medarbetare arbetar med elevernas bästa för ögonen, såväl lärare som de som arbetar i skolbiblioteket, elevhälsan, vaktmästeriet, kansliet och skolledningen.

Längta till Skolan är en trygg plats där vi alla möter varandra med respekt. Lärandemiljön på Åva präglas av fokus och arbetsro. Skolan är en plats för både lärande och positiva och utvecklande möten med andra människor, både i och utanför klassrummet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-31