Start / Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan är ett samlingsnamn för det som tidigare kallades elevvård och skolhälsovård. Skolan är en arbetsplats där många barn och vuxna möts. Att erbjuda eleverna bästa
möjliga uppväxtmiljö i skolan är en angelägenhet för skolledare, lärare och all övrig personal.

Skollagen föreskriver att elever skall ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Under rektors ledning utgör dessa en samlad Elevhälsa som skall skapa förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (skollagen 2 kap 25§).

Elevhälsan på Brinkskolan

  

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-08-07