Start / Om vår förskola

Om vår förskola

Brinkens förskola är en nybyggd förskola i kommunal regi som inryms i samma byggnad som Brinkskolan. Lärmiljön inom- och utomhus är skapad med fokus på upptäckande och utforskande där barnen lär av varandra och har inflytande över lärandet. Förskolan har ljusa harmoniska lokaler speciellt anpassade utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet gällande lärmiljöns betydelse. Förskolan ligger i ett lugnt villaområde med skogen runt omkring.

Byggnaden har högsta miljöklassificering Guld och både förskola och skola har erhållit miljöutmärkelsen Grön Flagg.

Förskolan består av 7 hemvisten, 3 för de yngre barnen och 4 för de äldre. De yngre barnens hemvisten heter Myran, Grodan och Ekorren och de äldre barnens hemvisten Haren, Räven Teddybjörnen och Gummibjörnen.

Vi har tillagningskök med hög andel ekologiska råvaror och egen kock.

Förskolans verksamhet följer Läroplan för förskolan (LpFö 98, rev 2016) från Skolverket som beskriver förskolans värdegrund och uppdrag. Vi arbetar bland annat utefter delområdena Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns Inflytande och Förskola och hem.

På Brinkens förskola arbetar pedagoger, föräldrar och barn tillsammans för en stimulerande verksamhet som ger trygga och glada barn.

Val till förskoleklass

Under det sista året i förskolan söker barnen till förskoleklass. Då Brinkskolan är en kommunal skola så används den relativa närhetsprincipen vid intag till förskoleklass, se länk om relativa närhetsprincipen: https://www.taby.se/forskola-och-skola/grundskola/val-av-skola/antagningsprinciper/

Det innebär att Brinken inte har syskonförtur mellan förskola och skola och att det inte heller finns förtur till förskoleklass på Brinkskolan för barn som gått på Brinkens förskola.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-02-09