Välkommen till

Byleskolan

       Hela skolan                                        

Vinnare av
kvalitetsutmärkelsen

 

Byleskolan är skolan där alla trivs,
känner arbetsglädje och får lust att lära!  

 

Välkomna!

Anki Bäck, Rektor Byleskolan

 Förskoleklass till åk 6 och fritidsverksamhet.

 

 

Nu fungerar inloggning via bankid i Quiculum 
Här hittar du länken till vår nya skolportal Quiculum som skall ersätta 
V-klass. All funktioner som fanns i V-klass kommer att finnas i Quiculum.
Här gör man även frånvaro anmälan från ht 17. 
OBS- Nytt frånvaro.anm.nummer: 08-12 12 01 01

   www.taby.se/quiculum