Välkommen till

Löttingelundsskolan

 JPG image, 380 x 500

Löttingelundsskolan är en plats där vi lär genom möten med varandra. Här arbetar stor och liten tillsammans. I gemenskap med andra och med hjälp och stöd vill vi ge våra elever en inlärningssituation där vi tar vara på allt det goda och utvecklande som samarbete ger. Vuxna och barn utforskar livet och omvärlden tillsammans.
Skolan ligger i Täby norr om Stockholm naturskönt vid Rönningesjöns norra ände. Vi har 225 elever i åldrarna 6-10 år fördelade i fyra kunskapsteam. Våra lokaler har vi namngett utifrån vår fina närmiljö. Vi är skolan i Skogen, nära Berget intill Sjön. 

Vårt fritids är helintegrerat vilket innebär att medarbetarna deltager ett antal timmar i undervisningen förmiddagstid och fortsätter därefter i samma lokaler med eftermiddagsverksamheten.
Hos oss är den gemensamma värdegrunden viktig. Allas lika värde och rätten att inte behöva bli kränkt kan inte och ska inte ifrågasättas. Ni är mycket välkomna att ta kontakt med oss för ett besök.

Hjärtligt välkomna!