Start / Löttingelundsskolan / 20 skäl att välja oss ...

20 skäl att välja oss ...

2018-01-09 08:30

20 skäl att välja Löttingelundsskolan - ”Den lilla trygga och tydliga skolan”

- Medarbetarna, (fingertoppspedagogerna) engagemanget, erfarenheten

- Värdegrunden - allas absolut lika värde, ”Betonghjärtat”, Vi tar tag i saker genast om det ändå händer något

- Tänket - alla luckorna öppna, ”fisken”, mötesplatsen, labyrinten

- Tillgängligt lärande - undervisningen ska anpassas efter var och ens förutsättningar

- Stämningen - seriösa klacksparkare som har roligt tillsammans – kamratanda

- Lokalerna - måste upplevas, högt till tak, ”sjöutsikt”

- Skolgården – kringmiljön, nära till naturen

- Skolstorleken – överskådlig, hanterbar, alla känner alla

- Organisationen – från förskola tom. åk 6 Ullna strand – Löttingelund- Ängsholmsskolans lokaler

- Lagarbetet - vi jobbar med ett heldagsperspektiv skola – fritids

- Glädjen - här är skrattet inte långt borta

- Resultaten - över genomsnittet

- Utvecklingssamtalen - elevledda

- Stödorganisationen - 1 speciallärare/-pedagog knuten till varje team samt övergripande elevstödsarbete. Flexibel resursfördelning

- Traditionerna - upptåg, kreativitet och fantasi

- Informationen – e-post varje vecka till hemmen från ledningen via V-klass. Dvs. direktkontakt med möjlighet att få svar på just dina frågor

- Delaktighet – klassråd, elevråd, föräldraråd

- Formativt förhållningssätt  - eleven ska vara medveten om sitt lärande fortlöpande

- Stabil skolledning - varit med från starten 1998

- Låg personalomsättning

Maila oss gärna frågor och funderingar   lottingelundsskolan@taby.se

Hälsningar
Staffan Lindström, förskolechef och rektor
Tel 08 5555 8651

Senast uppdaterad:2018-01-12