Start / Löttingelundsskolan / Allas absolut lika värde

Allas absolut lika värde

2018-01-09 00:00

I vår skola är absolut alla lika mycket värda

DU vet väl om att DU är värdefull
att DU är viktig här och nu
att DU är älskad för din egen skull
för ingen annan är som DU!

Vår värdegrund är allas absolut lika värde och okränkbarhet
elever ska inte formas till en miljö

Miljön ska istället utformas efter behov, intressen och förutsättningar

Det finns inte ett färdigt pussel, varje pusselbit är unik

Mångfald bidrar till helheten
det normala är att vara olik

Livet är inte sorterat
Livet är allt och alla

Hjärtligt välkommen att söka dig till vår skola,
den lilla, trygga och tydliga skolan
dit alla längtar och trivs samt lyckas med sitt arbete
- helt enkelt en bra skola!

Senast uppdaterad:2018-01-12