Quiculum

Information till samtliga vårdnadshavare

Du loggar in på Quiculum via denna länk, du behöver bank-id.

  • Via Quiculum kommer vi fortsättningsvis att regelbundet publicera nyheter från skolan, exempelvis klassernas veckobrev. Dessa kan du läsa samma dag de publiceras samt att de kommer som en veckorapport på fredagar.
  • I Quiculum har du tillgång till skolrestaurangens meny
  • Quiculum kommer att vara vår kommunikationslänk hem - skola. Det är därför viktigt att du håller dina kontaktuppgifter aktuella i systemet. Det ansvarar du för. Tack!
  • Torsdagsbrevet (ett informationsbrev från mig) kommer i fortsättningen gå den här vägen.

 

  • För frånvaro/sjukanmälan;

Frånvaro-, sjukanmälan skall göras senast kl. 08.00 respektive skoldag


 

 

Med vänlig hälsning,
Staffan Lindström, rektor

Löttingelundsskolan

www.taby.se/lottingelundsskolan

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-11